Aktuality
Společné foto soutěžících dětí, rodičů a přátel myslivosti.

Dne 13.5.2018 se v okolí zříceniny hradu Frymburk konalo místní kolo

soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ. 

Děti z mysliveckého kroužku Ostříži Nový Hrádek porovnaly

svoje myslivecké znalosti nejprve písemným testem v místní ZŠ.

Pak se přesunuly k Frymburku, kde je čekala střelba ze vzduchovky

a myslivecká stezka, na které děti odpovídaly na otázky ze světa přírody

a myslivosti. Na závěr si tradičně děti opekly vuřty. Dík patří myslivcům

MS Šibeník Nový Hrádek, kteří zajistili občerstvení pro děti a pomohli

  s organizací soutěže.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Dne 24.3.2018 jsme uspořádali výroční členskou schůzi našeho spolku.

Trofeje ulovené spárkaté zvěře za myslivecký rok 2017/2018.

Hodnocení trofejí.


MS Šibeník, 2016 - 2018