Aktuality
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE.

V sobotu dne 6.4.2019 se v restauraci Na Kovárně v N. Hrádku

   konala výroční členská schůze Mysliveckého spolku Šibeník

   Nový Hrádek. Myslivci hodnotili uplynulý myslivecký rok.

     Hodnocení bylo všeobecně dobré. Podařilo se ulovit jelena

   evropského, laň, 10 srnců, 3 srny, 2 srnčata, 5 zajíců, 6 prasat

   divokých a 8 lišek.

     Zajišťovali jsme opravy mysliveckých zařízení, krmivo na zimu,

   pachové ohradníky. Připravujeme optické ohradníky pro zvěř.

   Provádíme léčení zvěře a celoročně předkládáme zvěři léčebný

   minerální granulát. Zdokonalovali jsme při střelbách techniku

   a bezpečné zacházení s brokovou a kulovou zbraní. Každoročně

   pořádáme hon na drobnou zvěř a myslivecký ples. Hospodář spolku

   vede dětský myslivecký kroužek Ostříži a další členové mu v této

   činnosti dle možnosti pomáhají.

     Stanovili jsme si úkoly pro další rok.

     Byli bychom rádi, aby občané omezili v jarním období vstup

   do naší honitby se psy, tedy v době, kdy jsou vyváděna mláďata

   a dopřáli jim klid!

     Přejeme všem krásné jarní dny a budeme rádi za nějaké podněty

   ke zlepšení naší činnosti.

 

   Myslivosti zdar!

                                                                

                                             Za MS Šibeník Nový Hrádek:     Zlatko Hála

                                                                                        jednatel spolku
MS Šibeník, 2016 - 2019